Skyd

Skydning giver koncentration og opøver muskler, der f.eks. modvirker tendens til rysten på hænderne.
Plads til et par  nye skytter mænd/kvinder.

Skydningen kl. 15:00 - 16:30 arrangeres af Birkerød Skytteforening, der stiller baner, rifler og instruktør til rådighed.
Om vinteren skydes på 15 m banerne under Toftevangsskolen - om sommeren på 50 m banerne fra
Skyttehuset for enden af Tornevangsvej.

Vintersæsonen er startet.
Du klipper 2 klip i klippekortet pr. gang som betaling for brug af materiel og for ammunition.

Tilmelding og yderligere information hos Erik Larsen tlf.: 2370 0101 eller E-mail Birgiterik8@gmail.com