Cyk

Når frosten holder op med at bide i fingrene starter ABS på cykleturene.
Fra påske til skolernes efterårsferie køres ca. 1 gang om ugen.

Der startes med ture på ca. 30 km som gradvis øges til ca. 65 km i juni.
På mange af de længere ture, er der mulighed for at finde en station og afkorte turen.
Ingen begrænsninger i deltagerantallet på cykelturene.

Der kan være begrænset deltagertal på de årlige sommerferieture.
Sommerferieturen 2017 gik til Furuboda, Kristianstad i Skåne.

Vi prøver igen i 2018 at tilbyde nogle korte ture som alternativ til de ture, hvor vi starter langt fra Birkerød.

Du behøver ikke specielt udstyr for at være med - kun en cykel, du kan stole på og finder dig hjemme på.
Du bør få efterset din cykel før sæsonstart.
Vi kører alle med cykelhjelm.

Der køres i et tempo, de fleste kan være med i, med få korte pauser hver ca 10-12 km og en lidt længere pause til frokost.

2017-Programmet kan du se og skrive ud -  Her      Detailleret beskrivelse her
2018 programmet kommer ca. 1. marts 2018


Næsten alle turene starter fra P-pladsen foran Søndervangshallen kl. 9.30  og du kan få ruteoplysninger ved startstedet eller hos

Jan Hansen på tlf. 45 81 03 14.

Du betaler 10 kr. kontant ved startstedet for at deltage i en tur.

Prøv en gang at være med - du får det godt med dig selv.